Quadrat Nou stipendet i Barcelona - Norske Grafikeres Fond

Trinn 1 av 4

25%
 • Søknadsfrist 22. april 2017

  Studieopphold på 5 uker for en grafiker eller 4 uker for to grafikere fra begynnelsen av september 2017. Stipendet dekker utgifter til bolig og verksted i Barcelona. I tillegg gis et beløp til dekning av øvrige utgifter.

  Liker du/dere å eksperimentere, jobbe selvstendig, ta utfordringer og få nye impulser i nye og uvante omgivelser? Da bør du/dere søke Quadrat Nou stipendet i Barcelona.
  Verkstedet ligger i bydelen Pouble Nou og er svært godt utstyrt for litografi på sten og plate, dyptrykk og høytrykk. Her er det god mulighet for å fordype seg i en av de nevnte grafiske teknikkene eller kombinasjoner av disse. Nærliggende fasiliteter finnes også for digital utvikling av matriser.
  Stipendiatene arbeider under veiledning av kunstner og masterprinter Alain Chardon.

  Søknaden må vedlegges:
  • En beskrivelse av ditt/deres prosjekt, motivasjonen for å søke og hva det faglige målet for oppholdet er.
  • CV.
  • Inntil 10 digitale bilder (maks størrelse pr bilde 5MB).
  Det kan søkes enkeltvis, eller to sammen. Fondsstyret tildeler, etter vurdering av innkomne søknader, en eller to kandidater til stipendopphold for 2017.


  Søknaden må være sendt innen 22. april 2017.