Victor Lind: Streikeplakaten for Jøtul fra streiken i 1976.

GRAS er død – Leve GRAS
Per Kleiva, Anders Kjær, Willibald Storn, Victor Lind og Morten Krohg
1. mai – 25. mai 2014

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 1. mai kl. 18.00. Utstillingen åpnes av Aslak Sira Myhre. Det blir musikalsk innslag ved Arne Garvang.

Utstillingen er del av det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet i 2014.

Med utstillingen GRAS er død – Leve GRAS retter vi søkelyset mot en kort og viktig periode i norsk kunsthistorie fra etterkrigstiden, representert ved Per Kleiva, Victor Lind, Morten Krohg, Anders Kjær og Willibald Storn. Det er 40 år siden Gras-gruppen, der de fem kunstnerne var sentrale medlemmer, ble oppløst. I lys av grunnlovsjubileet ønsker vi å fremheve disse banebrytende kunstnerne. Gjennom sitt fagpolitiske arbeid la de grunnlaget for en statlig kunstnerpolitikk, og med sitt billedspråk ble de toneangivende for en idébasert tilnærming, som siden fikk utslag i den såkalte ”nykonseptualismen” på 2000-tallet. Dessuten og ikke minst, fremstår de som gode ambassadører for grafikken og mediets unike evne til mangfoldiggjøring.

GRAS var et venstreradikalt, kunstfaglig interessefellesskap bestående av nærmere 20 billedkunstnere i Oslo, som var aktive i årene 1969 -1974. Gjennom sin virksomhet protesterte de blant annet mot Vietnamkrigen og EEC, i tillegg til å utarbeide fagpolitiske strategier. Gruppen hadde som mål at kunsten skulle nå ut til bredden av folket. Grafikken ble et nyttig verktøy for kunstnerisk spredning av politiske ytringer, og silketrykket var deres foretrukne medium. Hver av kunstnerne hadde sin individuelle uttrykksform, men formspråket deres hadde en felles forankring i amerikansk popkunst. Motivmessig uttrykte de derimot sterk motstand mot amerikansk kapitalisme og krigføring i Vietnam. Les mer om GRAS

Per Kleiva, født 1933, er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, Kunstakademiet i Stockholm, Kunstakademiet i Firenze og Kunstakademiet i København. Fra 1987 -1993 var han professor i maleri ved Kunstakademiet i Oslo.

Anders Kjær, født 1940 i Stockholm. Autodidakt grafiker og maler med eksamen i Kunsthistorie og filosofi ved Universitetet i Oslo. Han debuterte på Høstutstillingen i 1966.

Willibald Storn, født 1936 i Wien og bosatt i Oslo siden 1957. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo.

Victor Lind, født 1940, er utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Fra 1972-87 var han Førsteamanuensis ved Statens Kunstakademi  i Oslo.

Morten Krohg, født 1937, er utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og École nationale supérieure des Beaux-Arts i Paris. Krohg var direksjonsformann på Kunstnernes Hus i 1967-69, og var med å utvikle Vestlandets Kunstakademi, Bergen, hvor han var hovedlærer i perioden 1973-79 og senere rektor fra 1986-91. Fra 1997-2007 var han professor i anvendt estetikk ved Høgskolen i Oslo.