Utstillingsprogram for 2021

Tom Gundersen – Tronie 7. Linosnitt, 74 x 100 cm

Parallellutstilling med Tom Gundersen på Kunstverket og
Norske Grafikere

Kunstverket Galleri og Norske Grafikere er glade for å presentere to parallelle utstillinger med Tom Gundersen som hver for seg representerer unike kapitler i hans kunstnerskap.

Der Farvel portrett! hos Kunstverket er en retrospektiv utstilling med portretter, markerer BIO GRAFISK hos Norske Grafikere utforskningen av en ny sjanger og tematikk i hans virke. De to utstillingene representerer overlappende kapitler i Gundersens kunstnerskap og kan med fordel sees sammen.

Velkommen til utstillingsåpning kl. 18:00 hos Kunstverket og kl. 19:00 hos Norske Grafikere. Kunstneren vil være til stede på begge åpningene og inviterer de fremmøtte til å gå i samlet følge fra Kunstverket til Norske Grafikere.

BIO GRAFISK

Vises hos Norske Grafikere i perioden 30.09 – 06.11.21
I utstillingen BIO GRAFISK vises et nytt kapittel i Gundersens kunstnerskap. Etter å ha beskjeftiget seg med portrettet i ulike varianter gjennom nesten 50 år, har Gundersen valgt å ta en vending bort fra portrettets antroposentriske karakter for å fokusere på mennesket i et større og mer evolusjonsbiologisk perspektiv. Frigjort fra tvangen om portrettlikhet fokuserer Gundersen nærmere bestemt på menneskets slektskap med resten av dyreriket, der tanken om at vi tilhører et fellesskap av organiske former som har utviklet seg gjennom milliarder av år fascinerer spesielt. Gundersen benytter seg av både abstrakte mønstre hentet fra biologiske plansjer, figurative elementer inspirert av kunsthistorien og gamle trykkplater fra hans rikholdige arkiv i en referansetett og leken utstilling med mange lag.

 

FARVEL PORTRETT! 

Vises hos Kunstverket galleri i perioden 30.09 – 24.10.21
Utstillingen Farvel portrett! formidler et eksklusivt utvalg av Gundersens portretter i ulike format av blant andre norske samtidsforfattere, musikere, kunstnerkollegaer, politikere og historiske personer, inkludert enkelte selvportretter. Farvel portrett! markerer også en solid kunstneriske utvikling og veien videre i karrieren: fra portrettet som hovedmotiv til en voksende interesse for biologi.

Arrangementer i løpet av utstillingsperioden:

Kunstnersamtale / omvisning hos Kunstverket torsdag 14. oktober.
Kunstnersamtale hos Norske Grafikere torsdag 28. oktober.

Tom Gundersen (f. 1951) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Han ble i 2019 utnevnt som æresmedlem av Norske Grafikere.

Cathrine Liberg – Do Not Keep Photos of the Dead V. Litografi, 63 x 90 cm

Cathrine Alice Liberg
The Ghosts We Chase We Never Catch

11. november – 18. desember

 

Gjennom en variert bruk av grafiske teknikker utforsker Cathrine Alice Liberg det klassiske familieportrettet ved å bearbeide og iscenesette hennes egen, norsk-singaporske families historie. Trykkene hennes tar utgangspunkt i tidsspesifikke, private bilder som likevel føles universelle, som fragmenter av en større global historie med tidløse, eksistensielle problemstillinger. De portretterte familiemedlemmene er for lengst døde, og for Liberg fungerer arbeidene som et kompromiss mellom fravær og tilstedeværelse, mellom glemsel og kunstnerens egne behov for å huske og bevare.

 

Cathrine Alice Liberg (f. 1988) har en MFA i Medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. I 2019 mottok hun KoMASK European Masters Printmaking
Award i Antwerpen, og Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen.

Christian Messel – Item 052 (II). Stempel på papir, 56 x 76 cm

Nye medlemmer

Utsatt til 2022

Hver sommer har Norske Grafikere gleden over å stille ut verk fra våre nye medlemmer.

Alejandra Aguilar Caballero, Jane Hupe, Kamil Kak, Elin Kjøsnes, Ane Thon Knutsen, Christian Messel, Anders Sletvold Moe, Åsa Polfjärd, Sigvei Ringvold, Vibeke Luther O’Rourke, Enrique Guadarrama Solis og Hildegunn Solbø.

Utstillinger tidligere i år

Avgangsutstilling 2021

BA og MA-studenter fra Grafikk og Tegning ved KHiO og UiB

I 2020 hadde Norske Grafikere for første gang gleden av å vise en digital versjon av avgangsutstillingen til Bachelor- og Masterstudentene på fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Dette året fortsetter vi tradisjonen, og er stolte over å kunne presentere en gruppe spennende tilskudd til en ny generasjon grafikere, i år både fra KHiO og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Lars Kjemphol – Gode intensjoner

8. juli – 14. august 2021
Det improviserte står høyt i Lars Kjemphols kunstnerskap, det er tilfelle også for utstillingen “Gode intensjoner” hos Norske Grafikere. Interaksjon med publikum og spontane innfall setter premissene i en variert og eklektisk utstilling med både grafiske trykk og større, stedsspesifikke arbeider.

Solveig Landa – Å folde eit fartøy

28.05 – 03.07.21

Dynamikk i de nære relasjoner er en tilbakevendende tematikk i Solveig Landas kunstnerskap. I utstillingen Å folde eit fartøy er det mor-datter-relasjonen, og mer spesifikt Landa og hennes datters felles opplevelse av å pusse opp en vaklevoren campingvogn fra 1980-tallet, som står i sentrum.

Mari Østby Kjøll – Endeløse tavler

18. februar – 23. mai

Måten Østby Kjøll ser på materialenes fysiske kraft og potensiale vitner om kunstnerisk åpenhet og forkjærlighet for det håndverksmessige. Når Østby Kjøll skjærer inn linjer og mønstre i treplatene sine, så er det ofte på deler av bygningsmateriell eller mdf-plater hun tilfeldigvis har kommet over. Trykkeprosessen utføres for hånd og de rå treplatene konfronteres med delikat, kinesisk papir. De ulike materialene fortsetter å sameksistere i utstillingsrommet og påvirker hverandre gjensidig.

Ragna Misvær Grønstad – Et indre Sáiva

7. januar – 13. februar

I utstillingen Et indre Sáiva møter vi en fengslende og mystisk undervannsverden med referanser til både samfunnskritiske tenkere fra tidligere tider, og mytologiske fortellinger med rot i Misvær Grønstads samiske arv.