Norske Billedkunstneres søkeportal er nå åpen for søknader om prosjektstøtte for høsten 2019

Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet. Til sammen skal 4 750 000 kroner fra Billedkunstnernes Vederlagsfond tildeles ved denne behandlingsrunden. 
Frist for å søke prosjektstøtte for høsten 2019 er 2. september kl. 13:00