Intervju om digitalgrafikk – Greger Stolt Nilsen

Forholdet mellom originalgrafikk og reproduksjon og mellom digitale og mer tradisjonelle teknikker engasjerer mange. Ofte blir teknikkene holdt opp mot hverandre og vi registerer noen misoppfatninger rundt hva digitalgrafikk er og rundt Norske Grafikeres holdninger teknikken. I en kort intervjuserie har vi snakket med to medlemmer som jobber med digitalgrafikk, for å få mer kjennskap til denne teknikken.