15. september: Verksted med Eamon O’Kane

O’Kane vil bruke de psykologiske testene, som er utgangspunkt for utstillingen, som tematisk ramme rundt verkstedet. Under verkstedet vil deltagerne kunne utføre testene, både Baum test og Rorschach test, som en kreativ øvelse og som grunnlag for å skape sine egne trykk. I løpet av verkstedet vil deltagerne få prøve seg på collografi, koldnål på plexi og linosnitt – teknikker som O’Kane jobber med og som vises i utstillingen.