Kunstnerintervju – Ragna Misvær Grønstad

«Å arbeide med kunst er en politisk handling. Det er et utsagn om hva vi prioriterer å bidra med i samfunnet. Jeg er ikke kunstner hovedsakelig som en bedrift: Jeg lager kunst for å utforske, ha utstillinger og vise den frem for å nå en offentlighet og individene i den. Som kunstner vil jeg hele tiden utvikle meg og være i langvarige prosesser som ikke nødvendigvis gir mening når jeg starter dem.» Vi har stilt Ragna Misvær Grønstad noen spørsmål rundt historiefortelling og politisk engasjement i hennes kunstneriske virke – les hele intervjuet her.

Marianne Heske – La poupée aux pensées trop dangereuses/ Dukken med for farlige tanker

19. november – 19. desember

Norske Grafikere har gleden over å presentere et utvalg grafiske trykk av Marianne Heske fra 1970-tallet. Det velkjente dukkehodet til Heske spiller hovedrollen i de utstilte trykkene, og er satt i scene på en måte som viser til universelle og tidløse problematikker knyttet til identitet, individualitet og vår plass i samfunnet.