Marianne Heske – La poupée aux pensées trop dangereuses/ Dukken med for farlige tanker

19. november – 19. desember

Norske Grafikere hadde gleden av å presentere et utvalg grafiske trykk fra 1970-tallet av Marianne Heske. Det velkjente dukkehodet til Heske hadde hovedrollen i de utstilte trykkene. Dukkehodet er satt i scene på en måte som viser til universelle og tidløse problematikker knyttet til identitet, individualitet og vår plass i samfunnet.

Anders Kjellesvik – Rough Travel for a Rare Thing

8. oktober – 14. november 2020

Basert på spontane tolkninger av omgivelsene sine, skaper Kjellesvik en underfundig estetikk der installasjon, skulptur og grafikk blir en helhet. Kjellesvik viser en utstilling som utstråler frihet og lekenhet i møte med materialene. Dialogen med verkene og tillit til egen underbevissthet blir viktige verktøy i en prosess der han reflekterer over tilværelsen.