Intervju om digitalgrafikk – Erik Solheim

Hva er digitalgrafikk? – Intervjuserie om digitale teknikker I etterkant av lanseringen av Grafikkguiden har vi sett et stort engasjement blant mange – både medlemmer og andre – om forholdet mellom originalgrafikk og reproduksjon og om forholdet mellom digitale og mer tradisjonelle teknikker. Ofte blir teknikkene holdt opp mot hverandre og vi registrerer noen misoppfatninger…

Intervju om digitalgrafikk – Greger Stolt Nilsen

Forholdet mellom originalgrafikk og reproduksjon og mellom digitale og mer tradisjonelle teknikker engasjerer mange. Ofte blir teknikkene holdt opp mot hverandre og vi registerer noen misoppfatninger rundt hva digitalgrafikk er og rundt Norske Grafikeres holdninger teknikken. I en kort intervjuserie har vi snakket med to medlemmer som jobber med digitalgrafikk, for å få mer kjennskap til denne teknikken.

Kunstnerintervju – Ragna Misvær Grønstad

«Å arbeide med kunst er en politisk handling. Det er et utsagn om hva vi prioriterer å bidra med i samfunnet. Jeg er ikke kunstner hovedsakelig som en bedrift: Jeg lager kunst for å utforske, ha utstillinger og vise den frem for å nå en offentlighet og individene i den. Som kunstner vil jeg hele tiden utvikle meg og være i langvarige prosesser som ikke nødvendigvis gir mening når jeg starter dem.» Vi har stilt Ragna Misvær Grønstad noen spørsmål rundt historiefortelling og politisk engasjement i hennes kunstneriske virke – les hele intervjuet her.