Norske Billedkunstneres søkeportal er nå åpen for søknader om prosjektstøtte for høsten 2019

Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet. Til sammen skal 4 750 000 kroner fra Billedkunstnernes Vederlagsfond tildeles ved denne behandlingsrunden. 
Frist for å søke prosjektstøtte for høsten 2019 er 2. september kl. 13:00 

KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG – søk arbeidsstipend og prosjektstøtte – søknadsfrist 1. november 2018

KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG – arbeidsstipend 2019 | prosjektstøtte 2019 søknadsfrist 1. november 2018 Arbeidsstipend 2019 kr 50 000 Søknaden bør sendes digitalt og skal inkludere: Fullstendig navn, adresse og mobilnummer, CV, kort begrunnelse for søknaden, 5 digitale bilder i jpg format av verk eller prosjektet en ønsker å vise på stipendutstillingen. Blant søkerne til arbeidsstipendet blir…