Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk

Vedtatt på Norske Grafikeres Årsmøte 22.03.2019.

I 100 år har Norske Grafikere forvaltet kunnskap om kvalitet, tradisjon og håndverk innenfor grafikkfaget. Vi skal arbeide for å formidle kunnskap om originalgrafikk. Norske Grafikere anbefaler kunstnere, håndverkere, gallerier og publikum å forholde seg til våre retningslinjer.

 

1. Grafikk er et selvstendig kunstnerisk medium¹ og skal ikke benyttes til å mangfoldiggjøre eksisterende kunstverk.

2. Signatur samt informasjon om teknikk og opplag² påføres hvert enkelt grafisk blad.

3. Når et opplag er trykket, skal det ikke produseres flere eksemplar identisk med opplaget.

4. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafikk foreligger for kunstnere som arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi³.

5. Signér og / eller nummerer aldri en reproduksjon.

1 Norske Grafikeres definisjon på kunstgrafikk

Et grafisk blad er et avtrykk fra en matrix. En matrix er tradisjonelt en treplate, metallplate eller en stein, men det kan være hvilket som helst materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde med hensikt å produsere et grafisk verk. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet sin matrix. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk som kan beskrives med denne prosessen er et originalt kunstverk.

Grafiske blad faller i fire grupper: dyptrykk, høytrykk, plantrykk og digitaltrykk.

2 Iflg. Åndsverksloven § 112 skal kunstnere nummerere trykkene ved å påføre dem opplagstall og nummer. Betegnelsen 11/15 på et grafisk blad betyr at det er tatt 15 trykk av vedkommende plate (bortsett fra prøvetrykk og eventuelle variasjoner), og at det blad man har for seg er nr. 11 av disse.

3 Kunstgrafikken har alltid hatt flytende skillelinjer både til mekaniske trykkemetoder, fotobaserte og digitale produksjonsmetoder og i mange tilfeller vil verk falle utenfor generelle retningslinjer og vurderes individuelt.