Grafikkguiden

1.    Hva er forskjellen på originalgrafikk og reproduksjon?

En reproduksjon er et opptrykk av et eksisterende kunstverk, det ligger ingen kunstnerisk prosess bak det ferdige produktet. Typiske eksempler på reproduksjoner er plakater eller postkort av kjente kunstverk. Originalgrafikk er ikke en kopi av noe, men er et avtrykk av en plate, sten, duk eller datafil der kunstneren har laget et kunstverk. Grafikk kan trykkes i opplag og hvert eksemplar i opplaget regnes som en original. For Norske Grafikere er det viktig å spre kunnskap om dette, slik at publikum kan gjøre informerte valg, og unngå å kjøpe reproduksjoner som er priset som om det var originalgrafikk.

RETNINGSLINJER FOR ORIGINALGRAFIKK

Vedtatt på Norske Grafikeres Årsmøte 22.03.2019.

1. Grafikk er et selvstendig kunstnerisk medium og skal ikke benyttes til å mangfoldiggjøre eksisterende kunstverk.

2. Signatur samt informasjon om teknikk og opplag påføres hvert enkelt grafisk blad.

3. Når et opplag er trykket, skal det ikke produseres flere eksemplar identisk med opplaget.

4. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafikk foreligger for kunstnere som arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi.

5. Signér og / eller nummerer aldri en reproduksjon.

Se Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk

2.    Merking av originalgrafikk

I henhold til åndsverksloven skal et grafisk blad være:

• signert av kunstneren

• nummerert, f.eks. 2/50 eller 1/1 – dette indikerer opplaget og hvilket nummer i rekken det grafiske bladet er

• påført årstall

I henhold til Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk skal et grafisk blad i tillegg være:

• påført informasjon om teknikk – dette er særlig viktig for kunstnere som arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi

ÅNDSVERKSLOVEN

§ 112 Bestemmelser om trykte verk mv.

Trykte verk skal være påført ansvarlig utgiver, opplagsnummer og trykkeår. Grafiske verk og trykte gjengivelser av musikkverk skal dessuten være påført fortløpende nummer innen opplaget.

se Åndsverksloven

3.    Prising av grafikk

• Det er kunstneren selv som bestemmer prisen – ikke galleristen. Det vil si at et grafisk blad skal koste det samme i alle gallerier når salget foregår på vegne av kunstneren.

• Kunstsalg som skjer på vegne av kunstneren – førstehåndssalg – er frittatt for mva. Dersom det grafiske bladet koster mer enn 2 000 NOK, skal det betales 5% Kunstavgift. Dette gjelder alt kunstsalg i Norge. Midlene fra Kunstavgiften går til stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser for kunstnere.

• Dersom et galleri ikke selger på vegne av kunstneren, er det såkalt andrehåndssalg eller videresalg. Som kunstkjøper vil du se dette på prisen ved at det legges til 25% mva. Merk at det fortsatt skal legges til 5% Kunstvgift.

OM KUNSTSALG OG MERVERDIAVGIFT

I merverdigavgiftsloven § 3-7. Kunst og kultur mv. står det at:

(4) Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn.

(5) Formidling av kunstverk for opphaveren er unntatt fra loven.

se merverdiavgiftsloven

 

I forskrift til merverdigavgiftsloven § 1-3-2. er kunstverk blant annet definert slik:

b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk. 

se forskrift til merverdiavgiftsloven

 

Dette vil si at kunstverk, som omsettes av kunstneren selv formidles på vegne av denne, er unntatt mva. Originalgrafikk trykket i et opplag under 300 eksemplarer er etter loven er regnet som kunstverk.

4.    Generelle forholdsregler og råd på veien

• Spør galleristen eller kunstneren om du er usikker på om det er originalgrafikk. Du skal kunne få en god forklaring på teknikken som er benyttet og opplaget det grafiske bladet er trykket i.

• Som i alle bransjer finnes det mer eller mindre seriøse aktører. Det kan lønne seg å undersøke om galleriet driver seriøst.

• Et kunstkjøp er en stor investering. Ta deg tid til å undersøke om det grafiske bladet du har sett på selges til samme pris i alle gallerier og at informasjonen du har fått stemmer.

 

Er du usikker – ikke kjøp!

Grafikkguiden

1. Hva er forskjellen på originalgrafikk og reproduksjon?

En reproduksjon er et opptrykk av et eksisterende kunstverk, det ligger ingen kunstnerisk prosess bak det ferdige produktet. Typiske eksempler på reproduksjoner er plakater eller postkort av kjente kunstverk. Originalgrafikk er ikke en kopi av noe, men er et avtrykk av en plate, sten, duk eller datafil der kunstneren har laget et kunstverk. Grafikk kan trykkes i opplag og hvert eksemplar i opplaget regnes som en original. For Norske Grafikere er det viktig å spre kunnskap om dette, slik at publikum kan gjøre informerte valg, og unngå å kjøpe reproduksjoner som er priset som om det var originalgrafikk.

RETNINGSLINJER FOR ORIGINALGRAFIKK

Vedtatt på Norske Grafikeres Årsmøte 22.03.2019.

1. Grafikk er et selvstendig kunstnerisk medium og skal ikke benyttes til å mangfoldiggjøre eksisterende kunstverk.

2. Signatur samt informasjon om teknikk og opplag påføres hvert enkelt grafisk blad.

3. Når et opplag er trykket, skal det ikke produseres flere eksemplar identisk med opplaget.

4. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafikk foreligger for kunstnere som arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi.

5. Signér og / eller nummerer aldri en reproduksjon.

Se Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk

2. Merking av originalgrafikk

I henhold til åndsverksloven skal et grafisk blad være:

• signert av kunstneren

• nummerert, f.eks. 2/50 eller 1/1 – dette indikerer opplaget og hvilket nummer i rekken det grafiske bladet er

• påført årstall

I henhold til Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk skal et grafisk blad i tillegg være:

• påført informasjon om teknikk – dette er særlig viktig for kunstnere som arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi.

ÅNDSVERKSLOVEN

§ 112 Bestemmelser om trykte verk mv.

Trykte verk skal være påført ansvarlig utgiver, opplagsnummer og trykkeår. Grafiske verk og trykte gjengivelser av musikkverk skal dessuten være påført fortløpende nummer innen opplaget.

se Åndsverksloven

3. Prising av grafikk

• Det er kunstneren selv som bestemmer prisen – ikke galleristen. Det vil si at et grafisk blad skal koste det samme i alle gallerier når salget foregår på vegne av kunstneren.

• Kunstsalg som skjer på vegne av kunstneren – førstehåndssalg – er frittatt for mva. Dersom det grafiske bladet koster mer enn 2 000 NOK, skal det betales 5% Kunstavgift. Dette gjelder alt kunstsalg i Norge. Midlene fra Kunstavgiften går til stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser for kunstnere.

• Dersom et galleri ikke selger på vegne av kunstneren, er det såkalt andrehåndssalg eller videresalg. Som kunstkjøper vil du se dette på prisen ved at det legges til 25% mva. Merk at det fortsatt skal legges til 5% Kunstvgift.

OM KUNSTSALG OG MERVERDIAVGIFT

I merverdigavgiftsloven § 3-7. Kunst og kultur mv. står det at:

(4) Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn.

(5) Formidling av kunstverk for opphaveren er unntatt fra loven.

merverdiavgiftsloven

I forskrift til merverdigavgiftsloven § 1-3-2. er kunstverk blant annet definert slik:

b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk. 

forskrift til merverdiavgiftsloven

Dette vil si at kunstverk, som omsettes av kunstneren selv formidles på vegne av denne, er unntatt mva. Originalgrafikk trykket i et opplag under 300 eksemplarer er etter loven er regnet som kunstverk.

4. Generelle forholdsregler og råd på veien

• Spør galleristen eller kunstneren om du er usikker på om det er originalgrafikk. Du skal kunne få en god forklaring på teknikken som er benyttet og opplaget det grafiske bladet er trykket i.

• Som i alle bransjer finnes det mer eller mindre seriøse aktører. Det kan lønne seg å undersøke om galleriet driver seriøst.

• Et kunstkjøp er en stor investering. Ta deg tid til å undersøke om det grafiske bladet du har sett på selges til samme pris i alle gallerier og at informasjonen du har fått stemmer.

 

Er du usikker – ikke kjøp!