Alfred Oster – Portrett av Adele, kulltegning 1912 Tegning av Lillian Adele som fireåring. Adele var fra en jødisk Oslo-familie. Som voksen giftet hun seg og flyttet til Trondheim. Hennes mann David Isaksen ble henrettet i Falstadskogen sammen med broren Wulff i mars 1942. Adele lyktes i å flykte til Sverige med sine to små barn og ble værende der siden.

Alfred Oster – Portrett av Adele, kulltegning 1912

Tegning av Lillian Adele som fireåring. Adele var fra en jødisk Oslo-familie. Som voksen giftet hun seg  og flyttet til Trondheim. Hennes mann David Isaksen ble henrettet i Falstadskogen sammen med broren Wulff i mars 1942. Adele lyktes i å flykte til Sverige med sine to små barn og ble værende der siden.