QSNAA – Tiina-Kivinen

Tiina Kivinen. Bold Stockings. Mezzotint og koldnål, 2014. Come on. Mezzotint og koldnål, 2014.Incognito. Mezzotint og koldnål, 2014.
Muse and Story-teller. Mezzotint og koldnål, 2014. Password.Mezzotint og koldnål, 2014.
I forgrunnen Ane Mette Hol. Untitled (Artificial Light #2) & Untitled (Sketches #2)