Benedicte Dahm: Mine gater består av møterom og mellomrom i bevegelse, 7 skulpturer av tekstilet tarlatan formet med ståltråd, halvparten har fotopolymer og litografier trykket på seg. Tegnefilm, risotrykket kart-bøker, grå helling, vinduer, 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen

Benedicte Dahm: Mine gater består av møterom og mellomrom i bevegelse,
7 skulpturer av tekstilet tarlatan formet med ståltråd, halvparten har fotopolymer og litografier trykket på seg. Tegnefilm, risotrykket kart-bøker, grå helling, vinduer, 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen