Søknadsportal for Norske Grafikere og Norske Grafikeres Fond

Norske Grafikere og Norske Grafikeres Fond bruker digitale søknadsskjemaer som fylles ut og sendes inn via vår nettside. For mer informasjon om søknadene eller spørsmål angående skjemaene send e-post til ng@norske-grafikere.no

Det er ikke et krav om å være medlem av Norske Grafikere for å søke utstillingsplass hos oss, vi inviterer alle billedkunstnere som jobber med grafikk eller grafikkrelaterte uttrykk til å søke utstillingsplass hos norske Grafikere. Søknadsfristen er 15. mars hvert år og gjelder for utstillingsplass i påfølgende år.

Bruk det digitale søknadsskjemaet for å søke. Vi vurderer kun søknader som er sendt via denne søknadsportalen.

Norske Grafikere er et kunstnerstyrt galleri og viser hovedsakelig juryerte utstillinger basert på innsendte søknader. Norske Grafikere skal fremme grafikkens egenart som kunstform og har som formål å arbeide for økt forståelse og interesse for grafikk. Det kan søkes med ferdige prosjekter eller med arbeider i prosess, samt solo- eller gruppeprosjekter. Det oppfordres til god dokumentasjon av arbeidene.

Norske Grafikere følger statens satser om utstillingsvederlag. Per 01.01.24 er det faste utstillingsvederlaget på kr 36 261.

Kunstnerisk råd er jury for Norske Grafikere. Rådet består av det sittende styre samt en representant fra administrasjonen. Juryeringen vil skje i løpet av våren og alle søkere mottar et skriftlig svar på søknaden.

‍Norske Grafikeres galleri ligger sentralt i Kvadraturen i Oslo. Galleriet er ca 70 m² – se bilder og plantegning under. Plantegningen kan også lastes ned som PDF.

Galleriareal Norske Grafikere.
Galleriareal Norske Grafikere. Sett fra ytterdøren, trapp til underetasjen til venstre i bildet.
Galleriareal Norske Grafikere.
Galleriareal Norske Grafikere.
Galleriareal Norske Grafikere.
Galleriareal Norske Grafikere. Dør til kontor til høyre i bildet.

Alle billedkunstnere som arbeider med grafikk eller grafikkrelaterte uttrykk kan søke om medlemskap.

Som medlem av Norske Grafikere blir man automatisk medlem av Norske Billedkunstnere (NBK).
Pr. 2023 koster det kr 700,- å være medlem av Norske Grafikere og kr 1 700,- å være medlem av NBK.
Medlemmer av Norske Grafikere kan ha arbeider for salg i galleriet og blir representert på Norske Grafikeres nettside. Medlemmer kan også delta på møter og aktiviteter i Norske Grafikeres regi.
Les mer om medlemsfordelene.

Kort om behandlingen av søknader om medlemskap:
Juryeringen foretas av kunstnerisk råd i Norske Grafikere. Rådet består av det sittende styret samt en representant fra administrasjonen.

Opptak til medlemskap i Norske Grafikere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at foreningenes medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive grafikere eller billedkunstnere innen genren grafikk. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå.

Juryen blir innkalt til møte så snart som mulig etter søknadsfristens utløp. Juryeringen foregår normalt innen utgangen av april/oktober. Alle søkere mottar et skriftlig svar på søknaden. Juryen er suveren og begrunnelse for eventuelt avslag på søknaden blir ikke gitt.

Klikk søknadsskjemaet for mer informasjon og for å søke. Vi vurderer kun søknader som er sendt via denne søknadsportalen.

Styret i Norske Grafikeres Fond deler ut stipender etter innkomne søknader. Søknadene vurderes på bakgrunn av kunstnerskap og kunstnerisk kvalitet. Midlene deles ut uavhengig av foreningstilknytning og alle billedkunstnere som jobber med grafikk kan søke. Det deles normalt ikke ut stipend til studenter.

Stipend fra Norske Grafikeres Fond:
Det utlyses stipender på kr 75 000 og kr 150 000. Antall stipender avhenger av Fondets bevilgning fra Biblioteksvederlaget.

Stipend fra Kathinka og Olaf Mejdells legat:
Det utlyses ett stipend på kr 100 000 til en grafiker bosatt i Oslo.

Les mer om Norske Grafikeres Fond og Kathinka og Olaf Mejdells legat

Klikk på søknadsskjemaet for mer informasjon og for å søke. Vi vurderer kun søknader som er sendt via denne søknadsportalen.

Prosjektstøtte fra Norske Grafikeres Fond
Norske Grafikeres Fond gir prosjektstøtte til kunstnere som arbeider med grafiske uttrykk. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som kan bidra til å styrke det faglige samarbeidet mellom grafikere eller på andre måter stimulere det grafiske miljøet.
Det gis ikke støtte til avsluttede prosjekter.

Les mer om Norske Grafikeres Fond

Klikk på søknadsskjemaet for mer informasjon og for å søke. Vi vurderer kun søknader som er sendt via denne søknadsportalen.

Mottakere av prosjektstøtte og støtte til verkstedopphold fra Norske Grafikeres Fond må sende inn en rapport på bruken av støtten før de kan motta ny støtte.

Rapporten for bruk av prosjektstøtte må sendes innen 31. desember året etter at støtten er mottatt. Dersom gjennomføringen av prosjektet avviker i stor grad fra søkanden må det legges ved en kort redegjørelse for avviket.

Rapporten for bruk av støtten til verkstedopphold må sendes senest 6 måneder etter at verkstedsoppholdet er avsluttet. Rapporten må beskrive verkstedets fasiliteter og hva slags arbeid som ble gjort under oppholdet. Dette vil bli offentliggjort på Norske Grafikeres nettsider, som en del av en erfaringsbank for nye søkere.

Rapporten sendes inn via eget digitalt skjema: