Søk utstillingsplass

Fram mot søknadsfrist fredag 15. mars, oppfordrer vi alle aktive billedkunstnere, som arbeider med grafikk eller grafikkrelaterte uttrykk, om å søke utstillingsplass hos Norske Grafikere for utstillingsåret 2020.

Mer info

Søknadsfrister i Norske Grafikeres Fond

Prosjektstøtte – Søknadsfrist 15. oktober 2016
Norske Grafikeres Fond gir prosjektstøtte til kunstnere som arbeider med grafiske uttrykk. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som kan bidra til å styrke det faglige samarbeidet mellom grafikere eller på andre måter stimulere det grafiske miljøet.

Mer info

SØKNADSFRISTER I NORSKE GRAFIKERES FOND

Stipend – Søknadsfrist 22. april 2016
Det utlyses 5 stipend på kr. 50.000 og ett hovedstipend på kr. 100.000.

Quadrat Nou stipendiet i Barcelona 2016 – Søknadsfrist 22. april 2016
Studieopphold på 5 uker for en grafiker eller 4 uker for to grafikere fra begynnelsen av september 2016. Stipendiet dekker utgifter til bolig og verksted i Barcelona. I tillegg gis et beløp til dekning av øvrige utgifter.

Mer info