Søk stipend fra Norske Grafikeres Fond

Styret i Norske Grafikeres Fond deler ut stipender etter innkomne søknader. Søknadene vurderes på bakgrunn av kunstnerskap og kunstnerisk kvalitet. Midlene deles ut uavhengig av foreningstilknytning og alle billedkunstnere som jobber med grafikk kan søke. Søknadsfrist 3. mai 2021.

Les mer