15. september: Verksted med Eamon O’Kane

O’Kane vil bruke de psykologiske testene, som er utgangspunkt for utstillingen, som tematisk ramme rundt verkstedet. Under verkstedet vil deltagerne kunne utføre testene, både Baum test og Rorschach test, som en kreativ øvelse og som grunnlag for å skape sine egne trykk. I løpet av verkstedet vil deltagerne få prøve seg på collografi, koldnål på plexi og linosnitt – teknikker som O’Kane jobber med og som vises i utstillingen.

Mer info

Prosjektstøtte fra Norske Grafikeres Fond 2022

Norske Grafikeres Fond gir prosjektstøtte til kunstnere som arbeider med grafiske uttrykk. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som kan bidra til å styrke det faglige samarbeidet mellom grafikere eller på andre måter stimulere det grafiske miljøet. Det gis ikke støtte til avsluttede prosjekter.

Mer info

Tildelinger fra Norske Grafikeres Fond – vår 2023

Styret i Norske Grafikeres Fond deler ut stipend og prosjektmidler etter innkomne søknader. Midlene deles ut uavhengig av foreningstilknytning. I henhold til fondets vedtekter skal midlene blant annet brukes til fremme av norsk grafikk og til beste for grafikere og deres etterlatte. NGF forvalter også Kathinka og Olaf Mejdells legat.

Mer info

Kunstneromvisning i «Likør»

Under omvisningen vil man få høre mer om utstillingen, Blicherts utforskende arbeidsprosess, samt hennes egne tanker og assosiasjoner til prosjektet. I tillegg vil det være rom for spørsmål og en uformell prat.

Mer info