Strategies for Composing In Optical Time – filmvisninger på Cinemateket søndag 7. april kl 18

Strategies for Composing in Optical Time – et samarbeid mellom Cinemateket og Norske Grafikere.
The Dream That Kicks er Cinematekets visningskonsept for kunstfilm, avantgardefilm og videokunst, kuratert
av Greg Pope – kunstner, foreleser på KHiO og Cinemateket-maskinist. Denne søndagen vises filmer skapt
med teknikker og fremgangsmåter som relaterer til grafikk på ulike måter.
Filmer av: James Whitney, Ester Urlus, Peter Miller, Anouk De Clercq, Joost Rekveld og Lis Rhodes.

Mer info

Søk utstillingsplass

Fram mot søknadsfrist fredag 15. mars, oppfordrer vi alle aktive billedkunstnere, som arbeider med grafikk eller grafikkrelaterte uttrykk, om å søke utstillingsplass hos Norske Grafikere for utstillingsåret 2020.

Mer info