Tildelinger fra Norske Grafikeres Fond 2019

Styret i Norske Grafikeres Fond deler ut stipend og prosjektmidler etter innkomne søknader. Midlene deles ut uavhengig av foreningstilknytning. I henhold til fondets vedtekter skal midlene blant annet brukes til fremme av norsk grafikk og til beste for grafikere og deres etterlatte. NGF forvalter også Kathinka og Olaf Mejdells legat.

Mer info

Ledig plass på Frysja Grafikkverksted

Ledig plass på Frysja Grafikkverksted , Det er ledig plass på Frysja Grafikkverksted – Frysja Kunstsenter fra 1. mai.Verkstdet har utstyr for høytrykk og dyptrykk. Interessert? Send søknad med cv og billedmateriell via hjemmesiden Grafikkverkstedet på Frysja

Mer info