Jesper James Alvær har sin utdannelse fra Columbia University, New York; European Graduate School, Saas-Fee; Universitetet i Oslo; Academy of Fine Arts, Prague (MFA); Center for Contemporary Art, Kitakyushu og Cooper Union School of Art, New York. I perioden 2013-2017 var han stipendiat ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, avdeling Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo. Han har blant annet stilt ut ved Havelka Gallery, Prague; Museum of Modern Art, Warsaw; Kunstnernes Hus, Oslo; Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden; 0047, Oslo; Kunstnerforbundet, Oslo; Devi Art Foundation, New Delhi og National Gallery, Prague.

Alvær tenker på grafiske metoder som vekselvirking mellom fysisk skapelse og refleksjonsprosesser. Han arbeider i hovedsak med reduktivt tresnitt, der han har erfart lagvis potensialet, eller den transcendens, som ligger i den grafiske teknikks ulike stadier, mens tanken eller refleksjonen er ubunden. I hans arbeid har grafikken fungert som en konsekvensiell betraktning av den skapende prosessen. Alvær ser på grafikken som en måte å nærme seg en kapasitet, en teknisk metode der ulike handlinger gjensidig egner seg til refleksjon, og lar seg transkribere. På den måten ligger det et enormt formativt og fundamentalt potensiale i grafikken, også pedagogisk.

Viser det ene resultatet