Anstensrud jobber med maleri, grafikk, tegning og instalasjon. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, og bor og arbeider på en gård i Våler i Østfold.
Hun ønsker å invitere inn i historier som ennå ikke er fortalt. Menneskets persepsjon av rom og sted påvirkes av personlige erfaringer som minner, historie og samtid. Kanskje kan man si at et sted er like mye en idé eller en psykologisk opplevelse, som det er en fysisk sammensetning av natur, asfalt, veier og bygninger?

Viser alle 10 resultater