Arild Yttri (f. 1958) er utdannet ved Statens kunstakademi og Bergen kunst og håndverkskole. Han jobber med kobberstikk, en av de eldste grafiske teknikkene, og har bakgrunn som gravør i Norges bank, der han arbeider med utformingen av nye frimerker og pengesedler. I 2020 mottok han Norske Grafikeres Fonds grafikkpris med begrunnelsen: «(…) en mester og suveren utøver av den grafiske teknikken kobberstikk. Med stor detaljrikdom og en utrolig presisjon nedtegner kunstneren en serie løer fra Mørkrisdalen på Vestlandet. Utløer er et underkjent kulturminne. Gjennom en inngående kunstnerisk prosess får løene en ny forhøyet status. Løene er framstilt nøkternt observerende, uten romantisering og overdreven estetisering. Det handler om verdier; om det som var og som blir borte og glemt, og verdien av håndverket, kulturminner og hvordan historisk kunnskap forkastes til fordel for teknologiske nyvinninger.»

Viser alle 20 resultater