Født i Bergen, 1973, bor og jobber i Oslo, gjennomfører for øyeblikket en bachelorgrad i grafisk kunst og tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Jeg er opptatt av tiden det tar. Jeg broderer, jeg skjærer i tre, jeg repeterer, repeterer handlinger, repeterer mønstre, repeterer bevegelser og teksturer. Jeg ønsker å kunne komme helt innpå, helt inn til kjernen, å kunne sette nye spor. Jeg er opptatt av avtrykk, slik putene min mor broderte, satte avtrykk i huden min når jeg sovnet oppå dem. Slik familien og det jeg har opplevd har satt avtrykk i meg.

www.beatriceguttormsen.com

Showing all 3 results