Født i 1951. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo (1972-1976) Statens Kunstakademi (1977-1982).

Ståle Blæsterdalen jobber med tegning, skulptur og collage, men tresnitt er det han legger sin hovedvekt på.
Selv sier han:
Å arbeide med bilder fortoner seg ofte som en sammensmeltingsprosess, der det dreier seg om å føye det indre landskap, fantasiens, sammen med den ytre gjenkjennbare. Flere meningslag kan være lagt inn, tanker som skal ligge under og vibrere som resonansen i et instrument. Mye ligger i det å prøve å komme under det ytre for å finne noe av naturens upolerte direkthet, de usynlige sammenhengene i tilværelsen.

Blæsterdalen er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk kulturråd, British Museum London og Samtidsmuseet Oslo.

www.staaleblaesterdalen.com

Viser alle 14 resultater