Anne Breivik – 1932 – 2012

Som ledende tillitsvalgt i kunstnerorganisasjoner, deltaker i kunstpolitiske komiteer og råd og som talsperson for kunst og kunstnere i det offentlige rom fikk Anne Breivik stor innflytelse på den nye kunstpolitikken på 1970- og 80-tallet. Vi finner hennes navn i de fleste viktige kunstpolitiske sammenhenger, blant annet kulturmeldingen, kunstnermeldingen, utredningen om Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet, og Norsk kulturråd.

Med henne som styreleder etablerte Norske Grafikere i 1972 det første kunstnerstyrte galleri i Norge med statlig støtte. Som nestleder i Norsk kulturråd fra 1976-1984 var hun en forkjemper for den linje som med rådets støtte etablerte et landsomfattende apparat for kunstnerstyrt kunstformidling. Hun hadde stor innflytelse på den prosess som førte til de store utvidelsene av stipend- og vederlagsordninger på 1970-tallet, med garantiinntekten for kunstnere som det mest kjente.

Anne Breivik er æresmedlem av Norske Grafikere.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.