Cathrine Dahl (1980) og Ørjan Aas (1981) er fra Hønefoss og Sauda. De har begge en Mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. De har hatt flere duoutstillinger blant annet ved Haugesund kunstforening, Ørlandet kultursenter og Steinkjer kunstforening. I 2011 presenterte de utstillingen «Bysopp» på Norske Grafikere og i 2014 var de nominert til Dronning Sonjas Grafikkpris.

Dahl og Aas har arbeidet sammen siden 2006. De framstår som en enhetlig duo i norsk kunstliv, og deres tette samarbeid medvirker til at det grafiske uttrykket stadig endrer seg. De viser en spesielt dedikert holdning til grafikk, og deres tilnærming til grafikken er åpen og utforskende. Uttrykket skifter karakter etter hvert som det legges til nye billedelementer. Det er likegyldig hvem som først fikk ideen. Vi opplever en tematikk omkring menneskets forhold til naturen, der mennesket på samme tid er både en del av og utenfor naturen.

Deres tresnitt i storformat har endret synet på den grafiske teknikken. De synliggjør at samspillet mellom vekslende elementer skaper unike rytmer, samtidig som de skildrer naturens omskiftelighet, i form av stedsspesifikke skildringer og forandringer i lys. Den organiske natur tolkes i kontrast til arkitektur og teknologi, idet den settes inn i en verden av animasjon, video, tegning og fotografi. Kunstnerduoen Dahl og Aas betegner selv sine tresnitt som frames fra f.eks. et videoverk. Dette innbærer en personlig tilnærming til samtidens kunstuttrykk.

dahlaas.com

Viser alle 7 resultater