Anna Kristin Ferking, eller Kana Ferking som hun nå velger å kalle seg, det for å markere en overgang i kunstnerskapet, er student på Master ved Kunstakademiet, Universitetet i Bergen(KMD).

Hun arbeider innen det grafiske feltet og med maleri/installasjon i en abstrakt språkdrakt.

Tittelen på mitt pågående silketrykk-prosjekt har fått navnet «Städa», som betyr å vaske/gjøre rent på svensk . Jeg finner dette uttrykket mer poetisk, enn den norske versjonen. Å uttrykke meg kunstnerisk er for meg en renselses-prosess. Hvordan kroppen responderer emosjonelt på omgivelsene, kommer først og fremst til uttrykk i bruken av farger. Det betyr at fargevalget ikke er vilkårlig, men en respons på en spesiell opplevelse fra tidligere eller nåværende situasjoner.

Å skape er for meg som en meditasjon, en øvelse i tilstedeværelse og slipp av kontroll. På sitt mest optimale tar intuisjonen over og det oppstår det vi på engelsk kaller «flow». Av erfaring opplever jeg at tidligere sanseopplevelser kommer til overflaten og blir uttrykt i denne kreative prosessen.

Grafikk, da særlig silketrykk, passer mitt temperament. Her er struktur og rytme, samtidig som den intuitive metoden åpner opp for frihet og spontanitet. Det betyr i neste omgang at jeg kan bli overrasket av resultatet, noe som både er ønsket og satt pris på. Livet er ikke statisk, det er som en elv som flyter kontinuerlig, dette er også viktig for meg i kunsten, å være i bevegelse. Men det finnes struktur, et mønster, slik som for eksempel årstider og livssyklus. Med repetetive former, som et språk, symboliserer dette en rytme, noe gjentagende men som likevel alltid bringer noe nytt.

Viser alle 12 resultater