Anna Kristin (Kana) Ferking, har en Mastergrad fra Kunstakademiet (KMD), Universitetet i Bergen.

Hun arbeider med grafikk og maleri/tekstil

I grafikken handler et snitt i en treplate om å tilføre lys. I maleriet er det motsatt. Ved å legge lag på lag av maling dempes lyset. Å arbeide med grafikk eller maleri er et uttrykk for lys og mørke. Mitt kunstneriske prosjekt dreier seg rundt motsetningene i denne symbolikken, at det ene ikke kan eksistere uten det andre, slik som lys og mørke, innsiden og utsiden, medgang og motgang.

Den kreative prosessen er for meg som en meditasjon, en øvelse i tilstedeværelse og slipp av kontroll. På sitt mest optimale tar intuisjonen over og det oppstår det vi på engelsk kaller «flow». Av erfaring opplever jeg at tidligere sanseopplevelser kommer til overflaten og blir uttrykt i denne prosessen, et abstrakt språk som fanger det formløse, det usynlige. Et arkiv av hendelser, følelser som en katalysator for å generere energi i form av farger.

Viser alle 17 resultater