Født i Drammen 1952, bor og arbeider i Sunndal på Nordmøre.
Utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, malerlinja og flere etterutdanningskurs fra Statens Kunstakademi v/NBK samt Norske Grafikeres Verksted.

Annelene Haftorn jobber hovedsakelig med maleri, grafikk og foto, samt en blanding av disse. Haftorns arbeider tematiserer vårt forhold til naturen, ressursbruk og verdier. Et prosjekt som fører til stadig nye vinklinger og utfordringer. De senere år har skogen og trærnes betydning for vår eksistens stått i fokus. Haftorn arbeider også med utsmykninger og andre kunstneriske prosjekt og oppdrag.

«Til å begynne med var det estetikken i treets grafiske former som opptok meg, men treet som motivvalg åpnet for en prosess med eskalerende interesse for trær i videre forstand. Jeg ønsker å formidle noe mer enn en ren kunstopplevelse. Skape visuelle utfordringer som kan få tilskueren til å tenke over sin egen plass i verden og sitt forhold til naturen. Samtidig kan bildene sees som en hyllest til skogen og det individuelle treets personlighet, uttrykk og evne til å kommunisere.»

Viser alle 9 resultater