Mia Gjerdrum Helgesen (f. 1971) er utdannet ved Statens Kunsthøgskole i Oslo med hovedfag, Westerdals og Academy of Art i San Fransisco.
I 2018 ble hun tildelt recidency ved Mana Contemporary i NYC. Kunstneren arbeider med maleri, grafikk ( litografi, monotopi og tresnitt), tekstil og skulptur. Grafikk har en stor plass i hennes kunsternskap og produserer tresnitt lokalt hos Trafo Kunstproduskjon verkstedet til Magne Furuholmen. Kunstnerens er representert ved gallerier i Norge, New York, Miami og LA.

Flytende abstraksjoner i verkene gjenspeiler menneskets følelse av udefinert eksistens ofte på leten etter sin egen identitet. Isolert fra
sitt eget jeg, påvirket, tilslørt og absorert av samfunnets krav ikontrast til indre sjeleliv. Mia jobber i mange lag med maleriene over
tid. Hvert lag er med å å bygge både struktur og motiv som får slippe igjennom.

Kunsten kan beskrives som en etterklang av akkurat det øyeblikket eller følelsen som beskriver tematikken. Kusntneren jobber konkret med
opplevelsen av øyeblikket og den følesen en sinnstillstand gir deg. Hun ønsker at opplevelsenen av de abstrakte/halvabstrakte verkene skal være
en reise gjennom lag av opplevelser som gir en følelse og etterklang man kan bære med seg videre.

www.artmia.no/

Viser alle 18 resultater