Linn Horntvedt (1984) er utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø (BA) og Universitetet i Bergen (BA). I sin praksis søker hun å forstå landskapet og bruker tegning, grafikk og andre avtrykksteknikker som metode. Prosess, form- og fargevalg relaterer seg til den lagvise oppbyggingen som kan komme til syne i kulturlandskap, naturlandskap og i geologi. Spørsmål omkring hva omgivelsene våre har å si for oss, hvordan de har formet oss og hvordan vi former landskapet står sentralt i kunstnerskapet. Horntvedt arbeider gjerne i store formater, med egenproduserte artist books eller med sosiale og deltagende hendelser.

Viser alle 28 resultater