Ane Thon Knutsen bor og arbeider i Oslo. Hun jobber primært med boktrykk/letterpress og driver en praksis som hovedsaklig tar form som artist books. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo.

Thon Knutsen har en PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo, der hun forsket på Virginia Woolf som boktrykker og innvirkningen dette hadde på hennes mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og skrive eksperimentelt på egne premisser gjennom eierskap til teknologi og publisering. Thon Knutsen har en unik kunnskap om boktrykk og er en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst Norge. Gjennom konseptuelle arbeider forsker hun særlig på aktivisme, selvpublisering og marginaliserte stemmer, og hvordan typografiens
teknologitilknytning har hatt innvirkninger på tekstbasert kunst. Praksisen er hybrid, da hun utvikler og blander tradisjonell teknologi med digitale verktøy, som blysats og CNC-freste typer. Arbeidene kjennetegnes av lange og repeterende produksjonsprosesser.

Viser det ene resultatet