Kari Kolltveit (f. 1965) har Master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo og Bachelor i grafikk og tegning fra samme institusjon. Hun har også utdannelse innen typografi og bokdesign, noe som ofte kommer til uttrykk i arbeidene hennes. Kolltveit bruker trykk, publikasjoner og objekter for å tematisere politikk, sårbarhet og strategier for overlevelse. Hun forsøker å finne mening i det absurde og meningsløse i det hun ser på som en kaotisk, irrasjonell og truende verden.

Viser det ene resultatet