Andreas Lian (f. 1991) har Bachelor i kunst fra Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design med grafikk som fordypning. Han arbeider stort sett med tresnitt og skulptur, der tematikken kretser rundt et sosialrealistisk narrativ. Arbeid, samliv og hverdagsliv er typiske motiver i verkene, utgangspunktet for disse finner han i eget arkiv eller annet funnet materiale fra internett. For Andreas er det å skape en indre nødvendighet, han har en fysisk tilnærming til prosessen der sinnsstemning og følelser er med på å forme arbeidene underveis i samspill med materialets egenskaper. Han er interessert i tresnittets lange historie som håndverk og som teknikk med aktualitet i samtidskunsten. Noe av motivasjonen for arbeidene hans er transformasjonen i platen som oppstår i utskjæringsprosessen. Han er også interessert i å forsøke å levendegjøre arbeidene gjennom kroppslig bevissthet i prosessen.

Viser alle 4 resultater