Trine Lindheim (f.1957). Bor og arbeider på Ekely i Oslo.

Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim 1978-82 og Statens Kunstakademi i Oslo 1991-92. Pedagogisk utdannelse for kunstnere på Høyskolen i Oslo 1995-96. Arbeider som maler og grafiker, i tillegg til å lage ulike objekter.

Hun har hatt en rekke utstillinger over hele landet og vært med i ulike internasjonale biennaler. Hennes arbeider er representert ved Nasjonalmuseet i Oslo, Norsk Kulturråd, Regjeringsbygget, Statens Konstråd i Stockholm, Kulturnemden i Sverige, H.M.Dronning Sonjas Kunstsamlinger, Dragvoll Universitet senter i Trondheim, m.m.

1. pris v/internasjonal grafikkbiennale Gorizia, Italia 1987
3. pris v/”Nordisk Grafikk Nu”, Dalarnas Museum, Sverige 1991

Trine Lindheim dyrker begrensningens kunst, uten å fornekte friheten. Frodighet og forenkling er stikkord for et mangfold av stiler og teknikker, der kunstneren utnytter materialer og naturlige prosesser på sin egen måte. Det dreier seg om tresnitt, maleri, originale dyptrykk og ulike objekter. Stilmessig forenkling og nærhet til materialer og prosesser er særlig slående i tresnittene. Bilder og gjenstander gir mening uten fasit, og de er visuelt tiltalende – i pakt med naturens egen estetikk.

Det er ikke ensbetydende med å være en livsfjern skjønnhetsdyrker. Et bakteppe for mange av kunstnerens arbeider er vår blinde omgang med planetens sårbare liv og luft, land og hav. Vi aner også sorgen over tapt natur og en uro for vår felles fremtid. Naturens skjebne er vår skjebne. Motiver kretser poetisk om livets skjønnhet og skjørhet, menneskets forhold til sine omgivelser, til seg selv og hverandre. Flere naturmotiver kan også leses som psykiske prosesser og eksistensielle dilemmaer. I sum dreier det seg om en visuell verden der et insekt og en stjernehimmel er like verdige og tankevekkende motiver, ikke minst fordi en gjennomgående flertydighet åpner for andre perspektiver enn de opplagte. ” Dette er den kosmiske og eksistensielle konteksten for mange av Trine Lindheims arbeider. Isteden for å lukke øynene, resignere eller hengi seg til destruktiv nihilisme, spiller hun på lag med “det späde livet”, og finner håp i mennesket selv.

Tekst fra www.frankart.no

trinelindheim.no

Viser alle 14 resultater