“Innholdet i mine arbeider kretser rundt de allmenne temaene identitet, livsreiser og relasjoner. Arbeidene er en fysisk presentasjon av tanker, erfaringer og emosjoner. Figurene er blitt til i en søken etter identitet, følelsesmessig forankring og identifisering av ståsteder i livet. Erfaringer og prosesser materialiserer seg i mine arbeider som objekter og figurer”.
Billedkunstner og grafiker Janne Paulsen er tilknyttet Norske Grafikeres Verksted i Oslo. Hun arbeider i teknikken fotopolymer. Arbeidene fremkommer i skjæringspunktet mellom strek og tredimensjonal form. De arkitektoniske og skulpturelle formene settes i et åpent rom hvor lys og skygge er et viktig billedskapende element. Etter fotografering og digital bearbeiding overføres bildene til en fotopolymerfilm som fremkalles og trykkes på en kobberplate som dyptrykk. Kunstneren står selv for alle leddene i arbeidsprosessen.
Janne Paulsen er medlem av Norske Grafikere / Norske Billedkunstnere.

jannepaulsen.com

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.