Greger er født i 1979 på Nøtterøy i Vestfold. Han
har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, 2007 – 2012, og bor og arbeider nå i Oslo.

Hans arbeider er i hovedsak algoritmiske og generative.
Med datamaskinen som verktøy lager Greger egen programvare som, basert på systemer og regler, fremstiller grafikk.

I tillegg til grafikk jobber han også med kinetiske
skulpturer og andre former for data- og system-baserte uttrykk.

Viser alle 3 resultater