Maria Sundby (f. 1977) har Master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for farge og Bachelor fra samme institusjon, avdeling grafikk. Arbeidene som kan sees hos Norske Grafikere er i hovedsak tresnitt, men hun jobber også med tegning, maleri, installasjon, skulptur og video. De seneste årene har hun også hatt en rekke kunstoppdrag i offentlig rom. Flere av hennes grafiske arbeider har et underliggende politisk budskap, og viser til Sundbys engasjement i både kvinnekamp og urfolks rettigheter. Det visuelle uttrykket i Sundbys arbeider spenner fra det fotografiske til det fabulerende. Flere av arbeidene har referanser til pop-art og gatekunstens visuelle koder. Hennes seneste grafiske verk omfatter en serie tresnitt med tema fra naturen, menneskets tilhørighet, og skillet mellom fantasi og virkelighet. Disse arbeidene er basert på ulike symboler og bilder fra egen oppvekst og barndom, satt sammen til et myldrende billedunivers.

www.mariasundby.com

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.