Åse Vikse (f. 1981) frå Sveio, bur og arbeidar i nord-England. Ho har BA (Hons) i Commuication Design (Illustration) frå Gray’s
School of Art Aberdeen og MA i Fine Art (Printmaking) frå Middlesex University London. I tillegg, toårig Grafisk Design frå
Høyskolen Kristiania Bergen, og fleire kurs i ulike grafiske teknikkar. Sistnemnde danna grunnlag for ei sterk interesse for
grafikk som uttrykksform og vart eit springbrett for vidare fagspesifikk utdanning. Ho har vist arbeid i m.a. Bristol, Folkestone
og London. Vikse er sterkt knytt til kystlandskapet, som ofte er spegla i kunsten hennar. Ho er oppteken av å formidla historiar
og å viska ut tradisjonelle hierarki. Kystmenneske, kvardagslege situasjonar og forlagte gjenstandar er tema som går attende i
formspråket hennar, kor ho bruker seg sjølv som ein søkjande, vandrande og utøvande observatør. Ho utviklar for tida
hovudsakleg ‘artist’s maps’/monotrykk, men jobbar óg meir tradisjonelt med tresnitt og reduksjonstrykk.

Viser alle 14 resultater