Søknad om medlemskap i Norske Grafikere

Trinn 1 av 4

25%
 • Kort om behandlingen av medlemssøknader

  Juryeringen foretas av Norske Grafikeres storstyre/vara, valgt ved generalforsamlingen. Storstyret består av styreleder + 8 medlemmer. Ved juryering må minst 6 av disse være tilstede. Vurderingen skjer kun ut fra innsendte arbeider, ikke poeng. Juryen er suveren og begrunnelse for eventuelt avslag på søknaden blir ikke gitt.
  Juryen blir innkalt til møte så snart som mulig etter søknadsfristens utløp, og juryeringen vil som regel finne sted innen 14 dager senere.

  Søknaden må vedlegges:
  • Kunstnerisk motivasjon / prosjektbeskrivelse.
  • CV.
  • 10 digitale bilder eller originalarbeider.

  Søknaden må være sendt innen 1. april eller 1. oktober.

  NB! Søkere må selv sørge for eventuell forsikring av originalarbeider. Søkere som ikke henter arbeidene selv må legge ved returporto, ellers returneres arbeidene i postoppkrav.