Søknad om medlemskap i Norske Grafikere

Trinn 1 av 4

 • Søknadsfrist 1. april og 1. oktober hvert år.

  Vi oppfordrer til å ha alt søknadsmateriale klart før du begynner å fylle ut skjemaet.
  Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendte en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet.
  Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  Søknaden må inneholde:
  • Kunstnerisk motivasjon og/eller prosjektbeskrivelse eller andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden.
   Legges inn i eget felt i skjemaet, maks 1000 tegn.
  • CV. Tillatt format: pdf
  • 10 digitale bilder vedlegges søknaden. Tillatt format: jpg, maks størrelse 5MB pr bilde. Om ønskelig kan det ettersendes originalarbeider.
   NB! Søkere må selv sørge for eventuell forsikring av originalarbeider. Søkere som ikke henter arbeidene selv må legge ved returporto, ellers returneres arbeidene i postoppkrav.

  Søknaden må være sendt innen 1. april eller 1. oktober.