Rapporteringsskjema for støtte fra Norske Grafikeres Fond

 • Rapportskjema

  Vi oppfordrer til å ha alt materiale klart før du begynner å fylle ut skjemaet.
  Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendte en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet.
  Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  For mottakere av prosjektstøtte:
  Rapport for bruk av prosjektstøtten må sendes innen ett år etter at støtten er mottatt.
  Rapporten må inneholde:
  • En kort oppsummering av gjennomføringen av prosjektet. Legges inn i eget felt i skjemaet, maks 1000 tegn
  • Prosjektregnskap. Tillatt format: pdf

  • Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon (pdf) eller inntil 5 bilder (jpg).

   For mottakere av støtte til verkstedsopphold:
   Rapporten for bruken av støtten må sendes senest 6 måneder etter at verkstedsoppholdet er avsluttet. Rapporten må beskrive verkstedets fasiliteter og hva slags arbeid som ble gjort under oppholdet. Dette vil bli offentliggjort på Norske Grafikeres nettsider, som en del av en erfaringsbank for nye søkere.
   Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon (pdf) eller inntil 5 bilder (jpg).