Rapporteringsskjema for støtte fra Norske Grafikeres Fond

Trinn 1 av 4

 • Rapportskjema

  Vi oppfordrer til å ha alt materiale klart før du begynner å fylle ut skjemaet.
  Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendte en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet.
  Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  For mottakere av prosjektstøtte:
  Rapporten for bruk av prosjektstøtte må sendes innen ett år etter at støtten er mottatt. Dersom gjennomføringen av prosjektet avviker i stor grad fra søkanden må det legges ved en kort redegjørelse for avviket.
  Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon (pdf) eller inntil 10 bilder (jpg).

  For mottakere av arbeidsstipend:
  Rapporten for bruk av arbeidsstipend må sendes senest 6 måneder etter at verkstedsoppholdet er avsluttet. Rapporten må beskrive verkstedets fasiliteter og hva slags arbeid som ble gjort under oppholdet. Dette vil bli offentliggjort på Norske Grafikeres nettsider, som en del av en erfaringsbank for nye søkere.
  Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon (pdf) eller inntil 10 bilder (jpg).