Søknad om prosjektstøtte - Norske Grafikeres Fond

 • Søknadsfrist 20. oktober hvert år

  Norske Grafikeres Fond gir prosjektstøtte til kunstnere som arbeider med grafiske uttrykk. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som kan bidra til å styrke det faglige samarbeidet mellom grafikere eller på andre måter stimulere det grafiske miljøet.
  Det gis ikke støtte til avsluttede prosjekter.


  Vi oppfordrer til å ha alt søknadsmateriale klart før du begynner å fylle ut skjemaet. Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendte en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet. Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  Søknaden vedlegges:
  • Sammendrag. Legges inn i eget felt i skjemaet, maks 4000 tegn
  • Prosjektbeskrivelse. Legges inn i eget felt i skjemaet, maks 4000 tegn
  • Spesifisert budsjett. Tillatt format: pdf/xls
  • CV. Tillatt format: pdf
  • Inntil 10 digitale bilder ved behov . Tillatt format: jpg, maks størrelse pr bilde 5MB.