Søknad om prosjektstøtte - Norske Grafikeres Fond

Trinn 1 av 4

 • Søknadsfrist 20. oktober 2020

  Norske Grafikeres Fond gir prosjektstøtte til kunstnere som arbeider med grafiske uttrykk. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som kan bidra til å styrke det faglige samarbeidet mellom grafikere eller på andre måter stimulere det grafiske miljøet.
  Det gis ikke støtte til avsluttede prosjekter.


  Søknaden må vedlegges:
  • Prosjektbeskrivelse.
  • Spesifisert budsjett.
  • CV.
  • Inntil 10 digitale bilder (maks størrelse pr bilde 3MB). Ved dokumentasjon av tredimensjonale arbeider/objekter kan det leveres inntil 15 bilder.