Søknad om stipend - Norske Grafikeres Fond

Trinn 1 av 4

25%
 • Søknadsfrist 1. mai 2019

  Det utlyses 5 stipend på kr. 50.000 og ett hovedstipend på kr. 100.000.

  Søknaden må vedlegges:
  • CV.
  • Inntil 10 digitale bilder (maks størrelse pr bilde 5MB). Ved dokumentasjon av tredimensjonale arbeider/objekter kan det leveres inntil 15 bilder.
  • Ligningsattest for 2017.


  • Søknaden må være sendt innen 1. mai 2019.