Søknad om stipend - NGF og Kathinka og Olaf Mejdells legat

Trinn 1 av 4

 • Søknadsfrist 1. mai 2020

  Vi oppfordrer til å ha alt søknadsmateriale klart før du begynner å fylle ut skjemaet.
  Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendte en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet.
  Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  Søknaden må inneholde:
  • Informasjon om stipender og legater mottatt de siste 5 årene.
  • CV. Tillatt format: pdf.
  • Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon. Tillatt format: pdf.
  • Inntil 10 digitale bilder. Tillat format: jpg, maks størrelse pr bilde 5MB). Ved dokumentasjon av tredimensjonale arbeider/objekter kan det lastes opp inntil 15 bilder.
  • Verkenes format, teknikk og årstall samt eventuelle andre tekniske spesifikasjoner legges inn i skjemaet.


  Søknaden må være sendt innen 1. mai 2020.