Søknad om stipend - NGF og Kathinka og Olaf Mejdells legat

 • Søknadsfrist 3. mai hvert år

  Vi oppfordrer til å ha alt søknadsmateriale klart før du begynner å fylle ut skjemaet.
  Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendt en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet.
  OBS! Vi har opplevd at enkelte ikke får tilsendt e-posten med lenken til skjemaet. Vi jobber for å rette opp i dette, men oppfordrer til å kopiere lenken til skjemaet. Den blir synlig når man klikker på Lagre og fortsett senere.

  Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  Søknaden må inneholde:
  • CV. Tillatt format: pdf.
  • Informasjon om stipender og legater mottatt de siste 5 årene.
  • Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon. Tillatt format: pdf.
  • Inntil 10 digitale bilder. Tillat format: jpg, maks størrelse pr bilde 5MB.
  • Verkenes format, teknikk og årstall samt eventuelle andre tekniske spesifikasjoner legges inn i skjemaet.
  • Ved behov kan det søkes med video.