Søknad om utstillingsplass i Norske Grafikere

 • Søknadsfrist 15. mars hvert år

  Vi oppfordrer til å ha alt søknadsmateriale klart før du begynner å fylle ut skjemaet.
  Det er mulig å lagre skjemaet underveis, du vil da få tilsendt en lenke til skjemaet på e-post. Merk at det blir sendte en ny lenke for hver gang du lagrer skjemaet.
  Det er ikke mulig å gjøre endringer i skjemaet etter at dette er sendt inn.

  Søknaden må inneholde:
  • Prosjektbeskrivelse.
   Legges inn i eget felt i skjemaet, maks 3000 tegn.
  • CV. Tillatt format: pdf
  • Ved behov kan det lastes opp annen relevant informasjon. Tillatt format: pdf
  • Inntil 10 digitale bilder vedlegges søknaden. Tillatt format: jpg, maks størrelse 5MB pr bilde.
   Ved behov kan det søkes med video.
  • Verkenes format, teknikk og årstall samt eventuelle andre tekniske spesifikasjoner legges inn i skjemaet.
  Det kan søkes med ferdige prosjekter eller med arbeider i prosess, samt solo- eller gruppeprosjekter.
  Det oppfordres til god dokumentasjon av de innsendte arbeidene.

  Søknaden gjelder utstillingsplass i påfølgende år.

  For mer informasjon, send e-post til ng@norske-grafikere.no