Støtte til verkstedsopphold - Norske Grafikeres Fond

Trinn 1 av 4

 • Søknadsfrist 20. oktober 2020

  Norske Grafikeres Fond gir støtte til verkstedsopphold ved et valgfritt grafisk verksted. Støtten er på inntil kr 100 000,-.

  Alle billedkunstnere som er bosatt og virksomme i Norge kan søke om støtte til verkstedsopphold. Støtten skal brukes til å dekke verkstedsleie, materialer, reise og opphold ved et norsk eller internasjonalt grafikkverksted.

  Søknaden må vedlegges:
  • Prosjektbeskrivelse, motivasjonen for å søke og det faglige målet for oppholdet.
  • Informasjon om verkstedet.
  • Spesifisert budsjett. Merk at budsjettet må inneholde verkstedsleie, materialkostnader, reiseutgifter og utgifter til opphold. Det kan søkes om inntil kr 100 000,-.
  • CV.
  • Inntil 10 digitale bilder (maks størrelse pr bilde 5MB).
  En rapport med fotodokumentasjon må leveres innen 6 måneder etter at oppholdet er avsluttet. En del av rapporten vil bli offentliggjort på Norske Grafikeres nettsider, som en del av en erfaringsbank for nye søkere. Rapporten må beskrive verkstedets fasiliteter og hva slags arbeid som ble gjort under oppholdet.

  Det gis ikke støtte til allerede avsluttede prosjekter eller utdanning. Støtten blir utbetalt ved fremvisning av signert avtale med verkstedet.