Gro Lygre Petersen – Minnene ser oss. Tanker om fotografi

16.05 – 22.06.24

I utstillingen som vises hos Norske Grafikere tar Petersen i bruk ulike teknikker som silketrykk, tresnitt, maleri og tekstarbeider for å arbeide frem et budskap med en personlig stemme. Hun skaper en poetisk klang mellom de visuelle uttrykkene når hun tematiserer sorg fra et personlig ståsted – tapet av besteforeldrene i en bilulykke på midten av 80-tallet har preget Petersen. I dette prosjektet har hun tatt i bruk hendelsen og ulykkesstedet konkret for å bearbeide sorgen over det tapte.

TURBULENS

4. april – 11. mai
Hvilken vei går kunsten i møte med et samfunn preget av krig, konflikt og miljøkollaps?
Med utstillingen «Turbulens» utforsker Norske Grafikere grafikkens iboende formidlingspotensiale og politiske vilje. Vi er stolte over å presentere denne utstillingen, som viser samtidige meningsuttrykk og politisk engasjement hos dagens unge grafikere satt sammen med verk fra 70-tallets ikoniske politiske kunstscene. Gjennom de utvalgte verkene retter vi blikket mot grafikkens politiske historie i Norge og tar temperaturen på dagens grafikkscene.

Perspektiv på trykk

15. februar – 23. mars

Det er med stor glede at Norske Grafikere presenterer utstillingen «Perspektiv på trykk» med Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen presenterer fagområdets utvikling de siste årene, samtidig som den skisserer en nærliggende fremtid, ved å sette sammen verk fra både den avtroppende og den påtroppende lærerstaben ved fagområde for Grafikk og Tegning.

Eamon O’Kane – Forest

17.08.23 – 23.09.23
I utstillingen Forest utforsker O’Kane tematikker knyttet til psykoanalyse, kreativitet og vårt forhold til naturen. Blant annet presenterer han en serie silketrykk med tittelen Baum Test, en referanse til metoden ved samme navn utviklet av den sveitsiske psykologen Charles Koch i 1952. Baum Test, eller tretesten, går ut på at pasientene tegner et tre på et blankt ark. Tegningen evalueres deretter med mål om å si noe om pasientens personlighet.

Nye medlemmer 2022

6. juli – 12. august
Det er med stor glede vi presenterer våre nye medlemmer, tatt opp i foreningen i 2022! Med på utstillingen er:
Aage Langhelle, Elisabeth Rydland Nilssen, Emma Gunnarson, Frida Retz, Geetanjali Prasad, Hanna Halsebakke, Jessica Williams, Käte-Elin Madsen, Kjersti Lande, Lena Rød Sundnes, Magdalena Agata Bak, Malakias Liebmann, Mathilde Borsholt, Matilda Höög, Milton Mondal, Nora Adwan, Radha Pandey, Renate Thor, Scott O’Rourke, Thomas Ramstad, Åse Vikse

Avgangsutstilling 2023

BA og MA-studenter ved KHiO og KMD-UiB

Siden 2020 har Norske Grafikere publisert en digital versjon av avgangsutstillingene ved grafikklinjene i Oslo og Bergen, og er glade for å kunne fortsette denne tradisjonen også i år. Norske Grafikere har dermed gleden av å presentere årets digitale avgangsutstilling med nyutdannede Bachelor- og Masterstudenter fra fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Torgrim Wahl Sund – Tanken 0.2

25.05 – 01.07.23
Sunds verk tematiserer menneskesinnets bearbeidelser av opplevelser og bilder, og inviterer betrakteren til å utvikle og spinne videre på motivet i eget sinn. Sunds undersøkelser av fornemmelser og det forgjengelige kan sees i sammenheng med hans intuitive arbeidsprosess. Han er ikke interessert i at verkene skal forstås på en bestemt måte, men derimot søker han å unndra seg definisjoner og kategorier for å utforske mellomrommene, det uklare og det tvetydige.