Åse Anda - Grafikk 29-09-07 - 22-12-07

ÅSE ANDA

Grafikk

29. november –  22. desember 2007

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere Åse Andas grafiske trykk i perioden 29. november – 22. desember 2007.

I hennes særegne bruk av farger, trykket over hverandre, oppstår det forunderlige fargeblandinger som kunstneren bruker videre i utviklingen av sine grafiske blad. Mønster og fargeflater er trykket over hverandre i mange omganger, noen ganger rytmisk, andre ganger eksisterer det et totalt fravær av rytme og harmoni. I arbeidsprosessen oppstår det en dialog mellom kunstner og det koloristiske uttrykket.

Åse Anda har et intuitivt utgangspunkt til den skapende prosessen, hvor hun omformer motivet, bryter ned, for så å bygge videre. Det planlagte bildet blir endret til det ugjenkjennelige, men det som var der i utgangspunktet er nedfelt i flatene, og er med på og gi det ferdige uttrykket liv og energi. Utviklingen av hvert enkelt grafiske blad, blir på denne måten lang.

Hovedarbeidene i denne utstillingen er laget som monotypier. Åse Anda beskriver det selv som om hun «maler» med platene og går veien om etsning, koldnål, innfarging og trykking, før hun har det ferdige resultatet.

Åse Anda er født i 1954 i Stavanger. Utdannelsen sin har hun fra Kunstskolen i Rogaland. Hun har hatt en rekke separat-  og gruppeutstillinger i inn og utland. Hun har også deltatt på Høstutsillingen og Vestlandsutstillingen. Anda er innkjøpt av blant annet Trondheim kommune og Stord sykehus.

Utstilleren vil være tilstede på åpningen

VELKOMMEN TIL UTSTILLINGSÅPNING TORSDAG 29. NOVEMBER KL.18:00