Hans-Georg Kohler

Hans-Georg Kohler

Hans-Georg Kohler

Grafiske refleksjoner over død og fordervelse, venner og ukjente

28. august – 19. september 2004

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere Hans-Georg Kohlers grafiske arbeider. Utstillingen har fått navnet Grafiske refleksjoner over død og fordervelse, venner og ukjente. Heri antydes noe av det innholdsmessige i litografiene. De tar utgangspunkt i ofre og gjerningsmenn relatert til den dagsaktuelle krigssituasjonen i Irak. Arbeidene behandler også det voldelige aspektet i den menneskelige natur i en videre forstand. Kunstneren prøver ved hjelp av estetiske grep å bearbeide smerte og fortvilelse over volden og maktesløsheten ovenfor aggresjonen i vår verden.

Kohler har laget en serie på sju litografier, noen av dem fargemessig variert, men hovedvekten ligger på svart/hvitt. Litografisteinene er bearbeidet med tegning, litokritt og tusj, påført med en pennesplitt. Steinen har blitt etset flere ganger og tegnet videre på, slik at det har oppstått et røft uttrykk. Han har også jobbet med en del etsninger og kobberstikk som står i kontrast til litografiene. I et annet arbeide har Kohler laget en portrettserie kalt Hommage á Dag Solstad. Den består av to ganger seksten trykk, laget i en gråtone – skalabunn fra sort til hvitt.